SiliCycle (SiliCycle)

  • 品牌所有商:
  • 品牌国别: 加拿大
  • 代表产品:  食品检测  
  • 品牌简介: SiliCycle 加拿大SiliCycle  www.silicycle.com Silicycle—来自加拿大的高纯层析用硅胶填料。Silicyle公司是一家专业生产硅胶和各种键合相硅胶产品的专业公司,有着多年的生产经验,所生产的高纯层析用硅胶,以其优异的性能在医药化工、天然产物提取、食品(农残检测)、烟草、等行业得到广泛的应用。  
  • 加入时间: 2009-9-5... 关于SiliCycle了解更多»»
SiliCycle授权代理商及代理区域
  • 暂时还没有相关信息
还没有此分类下和产品,您可以查看该品牌其它分类的产品
0页 0种产品

SPONSORED LINKS