Spectrum透析袋分类及应用

 • 来源:默瑞(上海)生物科技有限公司
 • 时间: 2020/4/21
 • 浏览人数: 1050

  默瑞热线4006-400-850

  售前咨询 : info@moreybio.com

  售后支持:tech@moreybio.com

  默瑞官网:www.moreybio.com

  自Thomas Graham 1861年发明透析方法至今已有一百多年。透析已成为生物化学实验室最简便最常用的分离纯化技术之一。在生物大分子的制备过程中,除盐、除少量有机溶剂、除去生物小分子杂质和浓缩样品等都要用到透析的技术。
  透析袋原理

  透析是指溶质在浓度梯度的驱使下,选择性扩散通过半透膜,从而达到大/小分子分离,膜两侧浓度平衡。即小分子的溶质通过膜,而大分子物质不能通过,被截留在膜另一边。

  如果将样品置于透析膜管内,通过置换膜管外部的透析缓冲液,就可将小分子物质基本清除,从而达到纯化大分子物质的目的。最佳截留分子量(MWCO)取决于具体的应用。

  透析袋应用

  透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。常应用于比如蛋白质和DNA的脱盐浓缩,纳米材料的筛选,中药成分萃取后有机溶剂的去处等。

  透析袋品牌

  目前市场上主要透析袋品牌,亦默瑞主推品牌如下:

    

  透析袋分类

  透析膜可用动物膜和玻璃纸等,但用的最多的还是用纤维素制成的透析膜。

  1、生物技术纤维素酯(CE)膜

  生物学惰性和超纯的生物技术CE膜提供广泛的可选孔径(9种)和尺寸,用于带电荷分子的分离及大分子纯化。3种材质中,生物技术CE膜对条件及溶剂要求较高。一般而言,CE膜能够抗弱的或稀的酸碱溶液和轻微乙醇,MWCO只有轻微改变。直接与有机溶剂接触会破坏CE膜。生物技术CE膜只能在pH2-9与4-37℃下使用。即用透析装置中也可使用CE膜。

  2、生物技术再生纤维素(RC)膜

  生物技术RC膜通过再生过程制得,物理抗性与化学相容性得到改良,具有与生物技术CE膜一样高纯度与均一的MWCO。RC膜能够与高浓度的弱酸碱、低浓度的强酸碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机会溶剂共用,直接与强极性或有机会溶剂接触会破坏RC膜。生物技术RC膜能在pH2-12与4-60℃条件下使用。

  3、标准等级再生纤维素RC膜:Spectra/Por 1-7

  标准等级再生纤维素(RC)由从棉毛纤维提取的天然纤维素构成,可广泛应用于实验室透析。这种透明、柔韧的膜孔径均一且低廉、结实,非常适用于脱盐、缓冲液置换、大分子纯化及其他一般应用。由于具有广泛的化学相容性,标准RC膜能够与稀强酸碱液、高浓度的弱酸和弱碱、大多数醇类及一些温和的或低浓度有机溶剂(包括DMSO)共用,但与一些强有机溶剂接触可能会破坏RC膜,标准RC膜能够在pH2-12和4-121℃条件下使用。

  CE膜和RC膜对比

  QQ截图20200421104855.jpg
  透析袋产品清单
  品牌 级别 编号 中文名称 英文名称
  Spectrum 标准级RC透析膜 132130 S/P 7 50kD 34mm 16英尺 S/P7 50K 34MM 16FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132131 S/P 7 8kD 50mm 16英尺 S/P7 8K 50MM 16FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132540 S/P 6 50kD 12mm 33英尺 S/P6 50K 12MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132542 S/P 6 50kD 28mm 33英尺 S/P6 50K 28MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132544 S/P 6 50kD 34mm 33英尺 S/P6 50K 34MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132550 S/P 6 25K 12MM 33FT S/P6 25K 12MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132552 S/P 6 25kD 28mm 33英尺 S/P6 25K 28MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132554 S/P 6 25kD 34mm 33英尺 S/P6 25K 34MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132560 S/P 6 15K 12MM 33FT S/P6 15K 12MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132562 S/P 6 15K 24MM 33FT S/P6 15K 24MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132564 S/P 6 15K 32MM 33FT S/P6 15K 32MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132566 S/P 6 15K 45MM 33FT S/P6 15K 45MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132570 S/P 6 10kD 12mm 33英尺 S/P6 10K 12MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132572 S/P 6 10kD 24mm 33英尺 S/P6 10K 24MM 33FT
  Spectrum 标准级RC透析膜 132574 S/P 6 10kD 32mm 33英尺 S/P6 10K 32MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131270 S/P 纤维素酯 8-10 kD 16mm 33英尺 S/P CE 8-10 K 16MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131273 S/P 纤维素酯 8-10 kD 24mm 33英尺 S/P CE 8-10 K 24MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131276 S/P 纤维素酯 8-10 kD 31mm 33英尺 S/P CE 8-10 K 31MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131336 S/P 纤维素酯 20kD 10mm 33英尺 S/P CE 20K 10MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131342 S/P 纤维素酯 20kD 16mm 33英尺 S/P CE 20K 16MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131345 S/P 纤维素酯 20kD 24mm 33英尺 S/P CE 20K 24MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131348 S/P 纤维素酯 20kD 31mm 33英尺 S/P CE 20K 31MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131372 S/P 纤维素酯 50kD 10mm 33英尺 S/P CE 50K 10MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131378 S/P 纤维素酯 50kD 16mm 33英尺 S/P CE 50K 16MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131381 S/P 纤维素酯 50kD 24mm 33英尺 S/P CE 50K 24MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131384 S/P 纤维素酯 50kD 31mm 33英尺 S/P CE 50K 31MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131408 S/P 纤维素酯 100kD 10mm 33英尺 S/P CE 100K 10MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131414 S/P 纤维素酯 100kD 16mm 33英尺 S/P CE 100K 16MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131417 S/P 纤维素酯 100kD 24mm 33英尺 S/P CE 100K 24MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131420 S/P 纤维素酯 100kD 31mm 33英尺 S/P CE 100K 31MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131450 S/P 纤维素酯 300kD 16mm 33英尺 S/P CE 300K 16MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131456 S/P 纤维素酯 300kD 31mm 33英尺 S/P CE 300K 31MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131486 S/P 纤维素酯 1000 kD 16mm 33英尺 S/P CE 1000K 16MM 33FT
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131492 S/P 纤维素酯 1000 kD 31mm 33英尺 S/P CE 1000K 31MM 33FT
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133192 生物技术级再生纤维素 3.5-5kD 10mm 5m Biotech RC 3.5-5K 10mm 5m
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133198 生物技术级再生纤维素 3.5-5kD 16mm 5m Biotech RC 3.5-5K 16mm 5m
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133264 生物技术级再生纤维素 8-10kD 10mm 5m Biotech RC 8-10K 10mm 5m
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133270 生物技术级再生纤维素 8-10kD 16mm 5m Biotech RC 8-10K 16mm 5m
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133336 生物技术级再生纤维素 20kD 10mm 5m Biotech RC 20K 10mm 5m
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133342 生物技术级再生纤维素 20kD 16mm 5m Biotech RC 20K 16mm 5m
  Spectrum 即用型透析装置 F235049 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235051 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235053 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235055 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235057 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235058 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 50 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235059 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 100ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 100 kD, 100ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235061 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235063 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235065 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235067 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 8 - 10 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235069 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 20 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235070 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 50 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 F235071 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 500ul, 12/包 Micro Float-A-Lyzer, CE, 100 kD, 500ul, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235025 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235027 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235029 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235031 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235033 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235034 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235035 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235036 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235037 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 1000 kD, 1 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235049 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235051 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235053 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235055 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235057 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235058 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235059 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235060 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235061 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235062 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 1000 kD, 5 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235063 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235065 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235067 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 8-10 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235069 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 20 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235070 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 50 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235071 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 100 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235072 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 300 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 G235073 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包 Float-A-Lyzer G2, CE, 1000 kD, 10 ml, 12/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137004 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 8-10ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 3.5-5 kD, 8-10ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137006 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 8-10 kD, 8-10ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 8-10 kD, 8-10ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137008 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 8-10ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 20 kD, 8-10ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137009 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 8-10ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 50 kD, 8-10ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137010 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 8-10ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 100 kD, 8-10ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137042 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1-0.5 D, 25-30ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 0.1-0.5 D, 25-30ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137044 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 25-30ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 3.5-5 kD, 25-30ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137046 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 8-10 kD, 25-30ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 8-10 kD, 25-30ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137048 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 25-30ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 20 kD, 25-30ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137049 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 25-30ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 50 kD, 25-30ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137050 Tube-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 25-30ml, 3/包 Tube-A-Lyzer, CE, 100 kD, 25-30ml, 3/pkg
  Spectrum 即用型透析装置 137100 TAL 上样套件 含注射器 TAL Sample Load Kit w/ Syringes
  Spectrum 即用型透析装置 137110 TAL 上样套件 不含注射器 TAL Sample Load Kit w/o Syringes
  Spectrum 即用型透析装置 132727 90MM ,配重 膜夹,  5/包 90MM WEIGHTED CLOSURE 36G 5PK
  Spectrum 即用型透析装置 132734 膜夹,橙色,12mm,10/包 CLOSURES ORANGE 12MM
  Spectrum 即用型透析装置 132735 膜夹,橙色,23mm,10/包 CLOSURES ORANGE 23MM
  Spectrum 即用型透析装置 132736 膜夹,橙色,35mm , 10/包 CLOSURES ORANGE 35MM
  Spectrum 即用型透析装置 132737 膜夹,橙色,55mm,10/包 CLOSURES ORANGE 55MM
  Spectrum 即用型透析装置 132738 膜夹,橙色,75mm , 10/包 CLOSURES ORANGE 75MM
  Spectrum 即用型透析装置 132739 膜夹,橙色,90mm,10/包 CLOSURES ORANGE 90MM
  Spectrum 即用型透析装置 132742 12mm 配重 膜夹 10/包 12MM WEIGHTED CLOSURE 10PK
  Spectrum 即用型透析装置 132743 23mm 配重 膜夹 10/包 23MM WEIGHTED CLOSURE 10/PK
  Spectrum 即用型透析装置 132744 35mm 配重 膜夹 10/包 35MM WEIGHTED CLOSURE 10PK
  Spectrum 即用型透析装置 132745 55mm 配重 膜夹 10/包 55MM WEIGHTED CLOSURE 10PK
  Spectrum 即用型透析装置 132746 75mm 配重 膜夹 10/包 75MM WEIGHTED CLOSURE 10PK
  Spectrum 即用型透析装置 132747 90mm 配重 膜夹 10/包 90MM WEIGHTED CLOSURE 10PK
  Spectrum 即用型透析装置 132748 膜夹 90mm 10/包 配重 CLOS 90MM 10 WEIGHTED 10 W/O
  Spectrum 即用型透析装置 132749 膜夹 12mm 10/包 配重 CLOS 12MM 10 WEIGHTED 10 W/O
  Spectrum 即用型透析装置 132750 膜夹 23mm 10/包 配重 CLOS 23MM 10 WEIGHTED 10 W/O
  Spectrum 即用型透析装置 132751 膜夹 35mm 10/包 配重 CLOS 35MM 10 WEIGHTED 10 W/O
  Spectrum 即用型透析装置 132752 膜夹 55mm 10/包 配重 CLOS 55MM 10 WEIGHTED 10 W/O
  Spectrum 即用型透析装置 132753 膜夹 75mm 10/包 配重 CLOS 75MM 10 WEIGHTED 10 W/O
  Spectrum 即用型透析装置 132760 配重 磁性 膜夹对 23mm WEIGHTED MAGN CLOSURES 23MM
  Spectrum 即用型透析装置 132762 配重 磁性 膜夹对 35mm WEIGHTED MAGN CLOSURES 35MM
  Spectrum 即用型透析装置 132764 配重 磁性 膜夹对 55mm WEIGHTED MAGN CLOSURES 55MM
  Spectrum 即用型透析装置 132766 配重 磁性 膜夹对 75mm WEIGHTED MAGN CLOSURES 75MM
  Spectrum 即用型透析装置 142110 膜夹 CE 110mm 10/包 白色 CLOSURE CE 110MM 10/PAK WHITE
  Spectrum 即用型透析装置 142112 膜夹 CE 110mm 10/包 红色 CLOSURE CE 110MM 10/PAK RED
  Spectrum 即用型透析装置 142113 膜夹 CE 110mm 10/包 黄色 CLOSURE CE 110MM 10/PAK YELLOW
  Spectrum 即用型透析装置 142150 膜夹 CE 50mm 10/包 白色 CLOSURE CE 50MM 10/PAK WHITE
  Spectrum 即用型透析装置 142152 膜夹 CE 50mm 10/包 红色 CLOSURE CE 50MM 10/PAK RED
  Spectrum 即用型透析装置 142153 膜夹 CE 50mm 10/包 黄色 CLOSURE CE 50MM 10/PAK YELLOW
  Spectrum 即用型透析装置 142154 膜夹 CE 50mm 10/包 蓝色 CLOSURE CE 50MM 10/PAK BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142155 膜夹 CE 50mm 10/包 绿色 CLOSURE CE 50MM 10/PAK GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142156 膜夹 CE 50mm 10/包 黑色 CLOSURE CE 50MM 10/PAK BLACK
  Spectrum 即用型透析装置 142170 膜夹 CE 70mm 10/包 白色 CLOSURE CE 70MM 10/PAK WHITE
  Spectrum 即用型透析装置 142172 膜夹 CE 70mm 10/包 红色 CLOSURE CE 70MM 10/PAK RED
  Spectrum 即用型透析装置 142173 膜夹 CE 70mm 10/包 黄色 CLOSURE CE 70MM 10/PAK YELLOW
  Spectrum 即用型透析装置 142174 膜夹 CE 70mm 10/包 蓝色 CLOSURE CE 70MM 10/PAK BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142175 膜夹 CE 70mm 10/包 绿色 CLOSURE CE 70MM 10/PAK GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142176 膜夹 CE 70mm 10/包 黑色 CLOSURE CE 70MM 10/PAK BLACK
  Spectrum 即用型透析装置 142250 膜夹 CE 150mm 10/包 白色 CLOSURE CE 150MM 10/PAK WHITE
  Spectrum 即用型透析装置 142252 膜夹 CE 150mm 10/包 红色 CLOSURE CE 150MM 10/PAK RED
  Spectrum 即用型透析装置 142253 膜夹 CE 150mm 10/包 黄色 CLOSURE CE 150MM 10/PAK YELLOW
  Spectrum 即用型透析装置 142734 S/P 膜夹 12mm 原色, 10/包 S/P CLOSURES 12MM NATURAL
  Spectrum 即用型透析装置 142735 S/P 膜夹 23mm 原色, 10/包 S/P CLOSURES 23MM NATURAL
  Spectrum 即用型透析装置 142736 S/P 膜夹 35mm 原色, 10/包 S/P CLOSURES 35MM NATURAL
  Spectrum 即用型透析装置 142737 S/P 膜夹 55mm 原色, 10/包 S/P CLOSURES 55MM NATURAL
  Spectrum 即用型透析装置 142738 S/P 膜夹 75mm 原色, 10/包 S/P CLOSURES 75MM NATURAL
  Spectrum 即用型透析装置 142739 S/P 膜夹 90mm 原色, 10/包 S/P CLOSURES 90MM NATURAL
  Spectrum 即用型透析装置 142834 S/P 膜夹 12mm 绿色, 10/包 S/P CLOSURES 12MM GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142835 S/P 膜夹 23mm 绿色, 10/包 S/P CLOSURES 23MM GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142836 S/P 膜夹 35mm 绿色, 10/包 S/P CLOSURES 35MM GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142837 S/P 膜夹 55mm 绿色, 10/包 S/P CLOSURES 55MM GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142838 S/P 膜夹 75mm 绿色, 10/包 S/P CLOSURES 75MM GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142839 S/P 膜夹 90mm 绿色,50/包 S/P CLOSURES 90MM GREEN
  Spectrum 即用型透析装置 142934 S/P 膜夹 12mm 蓝色, 10/包 S/P CLOSURES 12MM BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142935 S/P 膜夹 23mm 蓝色, 10/包 S/P CLOSURES 23MM BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142936 S/P 膜夹 35mm 蓝色, 10/包 S/P CLOSURES 35MM BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142937 S/P 膜夹 55mm 蓝色, 10/包 S/P CLOSURES 55MM BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142938 S/P 膜夹 75mm 蓝色, 10/包 S/P CLOSURES 75MM BLUE
  Spectrum 即用型透析装置 142939 S/P 膜夹 90mm 蓝色, 10/包 S/P CLOSURES 90MM BLUE
  Spectrum 其它透析及透析相关产品 132908 重金属漂洗液 8盎司 HEAVY METAL CLEANING 8OZ
  Spectrum 其它透析及透析相关产品 132000 SPECTRA/POR 膜套件 SPECTRA/POR MEMBRANE KIT
  Spectrum 其它透析及透析相关产品 132002 S/P 透析容器 600mL S/P DIALYSIS RESERVOIR 600ML
  Spectrum 其它透析及透析相关产品 132005 S/P 透析容器, 2L S/P DIALYSIS RESERVOIR, 2L
  Spectrum 其它透析及透析相关产品 132294 S/P 体内再生纤维素中空纤维透析膜管 13kD,20根/包 S/P IN VIVO RC HF 13K/ 20PK
  Spectrum 其它透析及透析相关产品 292600 SPECTRA/GEL 浓缩剂 500g SPECTRA/GEL 500 GRAMS
  Spectrum 标准级RC透析膜 132105T S/P 7 试验包, 1KD 45MM, 1M S/P 7 Trial kits, 1KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132109T S/P 7 试验包, 2KD 45MM, 1M S/P 7 Trial kits, 2KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132112T S/P 7 试验包, 3.5KD 54MM, 1M S/P 7 Trial kits, 3.5KD 54MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132115T S/P 7 试验包, 8KD 32MM, 1M S/P 7 Trial kits, 8KD 32MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132120T S/P 7 试验包, 10KD 45MM, 1M S/P 7 Trial kits, 10KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132124T S/P 7 试验包, 15KD 45MM, 1M S/P 7 Trial kits, 15KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132127T S/P 7 试验包, 25KD 34MM, 1M S/P 7 Trial kits, 25KD 34MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132130T S/P 7 试验包, 50KD 34MM, 1M S/P 7 Trial kits, 50KD 34MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132544T S/P 6 试验包, 50KD 34MM, 1M S/P 6 Trial kits, 50KD 34MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132554T S/P 6 试验包, 25KD 34MM, 1M S/P 6 Trial kits, 25KD 34MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132566T S/P 6 试验包, 15KD 45MM, 1M S/P 6 Trial kits, 15KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132572T S/P 6 试验包, 10KD 24MM, 1M S/P 6 Trial kits, 10KD 24MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132576T S/P 6 试验包, 10KD 45MM, 1M S/P 6 Trial kits, 10KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132582T S/P 6 试验包, 8KD 32MM, 1M S/P 6 Trial kits, 8KD 32MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132592T S/P 6 试验包, 3.5KD 45MM, 1M S/P 6 Trial kits, 3.5KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132594T S/P 6 试验包, 3.5KD 54MM, 1M S/P 6 Trial kits, 3.5KD 54MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132633T S/P 6 试验包, 2KD 45MM, 1M S/P 6 Trial kits, 2KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132636T S/P 6 试验包, 1KD 18MM, 1M S/P 6 Trial kits, 1KD 18MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132638T S/P 6 试验包, 1KD 38MM, 1M S/P 6 Trial kits, 1KD 38MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132640T S/P 6 试验包, 1KD 45MM, 1M S/P 6 Trial kits, 1KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132645T S/P 1 试验包, 6-8KD 10MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 10MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132650T S/P 1 试验包, 6-8KD 23MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 23MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132655T S/P 1 试验包, 6-8KD 32MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 32MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132655T1 S/P 1 试验包, 6-8KD 32MM, 1M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 32MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132660T S/P 1 试验包, 6-8KD 40MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 40MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132665T S/P 1 试验包, 6-8KD 50MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 50MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132669T S/P 1 试验包, 6-8KD 80MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 80MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132670T S/P 1 试验包, 6-8KD 100MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 100MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132675T S/P 1 试验包, 6-8KD 120MM, 5M S/P 1 Trial kits, 6-8KD 120MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132676T S/P 2 试验包, 12-14KD 10MM, 5M S/P 2 Trial kits, 12-14KD 10MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132678T S/P 2 试验包, 12-14KD 25MM, 5M S/P 2 Trial kits, 12-14KD 25MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132680T S/P 2 试验包, 12-14KD 45MM, 5M S/P 2 Trial kits, 12-14KD 45MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132680T1 S/P 2 试验包, 12-14KD 45MM, 1M S/P 2 Trial kits, 12-14KD 45MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132682T S/P 2 试验包, 12-14KD 105MM, 5M S/P 2 Trial kits, 12-14KD 105MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132684T S/P 2 试验包, 12-14KD 120MM, 5M S/P 2 Trial kits, 12-14KD 120MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132703T S/P 4 试验包, 12-14KD 32MM, 5M S/P 4 Trial kits, 12-14KD 32MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132709T S/P 4 试验包, 12-14KD 75MM, 5M S/P 4 Trial kits, 12-14KD 75MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132720T S/P 3 试验包, 3.5KD 18MM, 5M S/P 3 Trial kits, 3.5KD 18MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132724T S/P 3 试验包, 3.5KD 45MM, 5M S/P 3 Trial kits, 3.5KD 45MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132725T S/P 3 试验包, 3.5KD 54MM, 5M S/P 3 Trial kits, 3.5KD 54MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132725T1 S/P 3 试验包, 3.5KD 54MM, 1M S/P 3 Trial kits, 3.5KD 54MM, 1M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132754T S/P 5 试验包, 12-14KD 75MM, 5M S/P 5 Trial kits, 12-14KD 75MM, 5M
  Spectrum 标准级RC透析膜 132757T S/P 5 试验包, 12-14KD 140MM, 5M S/P 5 Trial kits, 12-14KD 140MM, 5M
  生物技术级CE透析膜
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131054T 生物技术级 CE 试验包, 100-500D 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 100-500D 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131060T 生物技术级 CE 试验包, 100-500D 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 100-500D 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131084T 生物技术级 CE 试验包, 500-1000D 10MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 500-1000D 10MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131096T 生物技术级 CE 试验包, 500-1000D 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 500-1000D 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131198T 生物技术级 CE 试验包, 3.5-5KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 3.5-5KD 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131204T 生物技术级 CE 试验包, 3.5-5KD 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 3.5-5KD 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131270T 生物技术级 CE 试验包, 8-10KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 8-10KD 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131276T 生物技术级 CE 试验包, 8-10KD 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 8-10KD 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131342T 生物技术级 CE 试验包, 20KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 20KD 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131348T 生物技术级 CE 试验包, 20KD 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 20KD 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131378T 生物技术级 CE 试验包, 50KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 50KD 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131384T 生物技术级 CE 试验包, 50KD 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 50KD 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131414T 生物技术级 CE 试验包, 100KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 100KD 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131420T 生物技术级 CE 试验包, 100KD 31MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 100KD 31MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131450T 生物技术级 CE 试验包, 300KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 300KD 16MM,1M
  Spectrum 生物技术级CE透析膜 131486T 生物技术级 CE 试验包, 1000KD 16MM,1M 生物技术级 CE Trial kits, 1000KD 16MM,1M
  生物技术级RC透析膜
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133198T 生物技术级  RC 试验包 3.5-5KD 16MM 0.5M 生物技术级  RC Trial kits 3.5-5KD 16MM 0.5M
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133270T 生物技术级  RC 试验包 8-10KD 16MM 0.5M 生物技术级  RC Trial kits 8-10KD 16MM 0.5M
  Spectrum 生物技术级RC透析膜 133342T 生物技术级  RC 试验包 20KD 16MM 0.5M 生物技术